Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos (II. kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

08
Aug
2022
Aicina pieteikties finansiālam atbalstam
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros.
PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana, veicot valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidnes un pielikumi:

Līguma veidne komersantiem un reliģiskajām organizācijām:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi 

1.pielikums "Iepirkumu plāns"
2.pielikums "Projekta īstenošanas pārskats"
3.pielikums "Maksājuma pieprasījums" 
4.pielikums "Attiecināmās izmaksas attaisnojošie dokumenti"
5.pielikums "Projekta rezultātu monitoringa pārskats"

Līguma veidne budžeta iestādēm:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi 

1.pielikums "Iepirkumu plāns"
2.pielikums "Projekta īstenošanas pārskats"
3.pielikums "Maksājuma pieprasījums" 
4.pielikums "Attiecināmās izmaksas attaisnojošie dokumenti"
5.pielikums "Projekta rezultātu monitoringa pārskats"

Līguma veidne pašvaldībām un iestādēm:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi 

1.pielikums "Iepirkumu plāns"
2.pielikums "Projekta īstenošanas pārskats"
3.pielikums "Maksājuma pieprasījums" 
4.pielikums "Attiecināmās izmaksas attaisnojošie dokumenti"
5.pielikums "Projekta rezultātu monitoringa pārskats"

  Projektu ieviešanas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze

Neatbilstoši veikto izdevumu summu noteikšanas vadlīnijas Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētos projektu atklāto konkursu ietvaros 

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā (Versija 2.7)


SEMINĀRI
2022.09.06 Seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI
PROJEKTU PIETEIKUMI UN NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
atvasināta publiska persona 6 11 766 025,19 35 000 000.00
valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu - -
valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu -
valsts kapitālsabiedrība, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus 2 6 197 994,45
reliģiska organizācija - -
valsts dibināta izglītības iestāde - -
valsts vai pašvaldības dibināta kultūras institūcija - -
biedrība vai nodibinājums 1 15 000 000,00