Home    Map page    Help    Contacts      LV   EN   RU
Implemented projects
This section provides information on contracted EKII projects.
 
Back

The final beneficiary: Ogres novada pašvaldība
Project name: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku
The project contract date: 2019.02.11
The total project costs (in EUR): 8890339.94
EKII financing (EUR): 5000000.00
Project completion date: 2021.06.11
The project aims/activities:
Name Type
New building construction, incl. see. energy efficiency-providing construction costsConstruction
Ventilation system (incl. Conditioning, recuperation)Ventilation
Sewer heat recovery system and a building's thermal net and actuatorsRenewable energy
Ūdensinfrastruktūras construction and purchase of equipment, sprinklers, green building the wall in the atriumGeneral
Building internal wiring, lighting, indoor electricity systemLighting
Building automated control and monitoring system (BMS)General
Seals (PC, AS, IT, VN, fire safety)General
Solar panel purchase, delivery and installationRenewable energy
Electric car charging points and equipment purchase, delivery and installationCharging station
The project demonstration and publicity measures costsGeneral
construction supervision contractGeneral
author's contractGeneral
construction designTechnical documentation
Construction management, construction site, demolitionGeneral
Sustainable construction certification systemTechnical documentation
Building energy certificates Preparation ofEnergy audit
financial reserveGeneral
Project description:

Projekta galvenās aktivitātes ir izveidot (projektēt un uzbūvēt) modernu enerģētiski pašpietiekamu ēku. Ēkas izbūvi veikt izmantojot ilgtspējīgas būvniecības principus. Ēkā izmantot inovatīvas tehnoloģijas gan apkures, gan apgaismojuma nodrošināšanai. Izveidotā ēka būs publiski pieejama, līdz ar to nodrošinās Ogres novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju izzināt un iepazīties ar energoefektivitātes un ilgtspējīgas, modernas būvniecības principiem, paredzot apmeklētājiem iekļauto un izbūvēto tehnoloģiju demontrācijas, tādējādi izglītojot sabiedrību.

Izbūvētā ēka dabiski iekļausies vidē, tās enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību būs zem 14,8 kWh/m2. Pagalmā paredzētas četras auto stāvvietas ar iespēju veikt auto elektrouzlādi. Ēkas ārtrijā tiks veidota zaļā augu siena 50m2 platībā, tās apūdeņošanai paredzēts izmantot savākto nokrišņu ūdeni. 

Paredzēts, ka ēkas norobežojošās konstrukcijas atbildīs sekojošiem rādītājiem:

  • Logi ar trīskāršo stikla paketi un siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw˂ 0,8 W/m2K;
  • Pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība nepārsniedz 0,15 W/m2K (jumti, pārsegumi, sienas);
  • Būvelementu URN W/(m2*K) vērtības atbilstoši LBN002-15 un lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu summa saskaņā ar Pasīvo ēku standarta kritērijiem;
  • Ēkas gaisa caurlaidības testa rezultāts (n50 (h-1) vērtība ) nepārsniedz n=0,6.
  • Ogres novada iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja iepazīties ar sekojošām tehnoloģijām, kas tiks izmantotas būvniecībā:
  • Siltuma atgūšana no zem ielas esošā kanalizācijas notekūdeņu kolektora. Interaktīvi parādot redzamā vietā no ēkas izplūstošo vēso siltumvadītāju - šķidrumu un paralēli ieplūstošo caur siltummaini atgūto silto siltumvadītāju.
  • Lietus ūdens savākšanas un izmantošanas sistēma un saules paneļi
  • Zaļā siena ar augiem – dabīgs gaisa biofiltrs ēkas telpās samazinot arī ventilācijas slodzi.
  • Gaisa rekuperācijas sistēmu paredzēts izvietot telpās ar stiklojumu pret gaiteņiem, ļaujot ēkas apmeklētājiem apskatīt un iepazīt šīs sistēmas darbības principus.
Project implementation location