Home    Map page    Help    Contacts      LV   EN   RU
Implemented projects
This section provides information on contracted EKII projects.
 
Back

The final beneficiary: Cēsu novada pašvaldība
Project name: Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām
The project contract date: 2019.02.11
The total project costs (in EUR): 11354131.99
EKII financing (EUR): 5000000.00
Project completion date: 2021.11.11
The project aims/activities:
Name Type
Future technology reference center for building constructionConstruction
Pellet boiler construction for hot water supply and ventilation air piesildīšanaiRenewable energy
Recovery ventilation systems of buildings with automatic temperature and air pollution controlVentilation
Water / ground water heat pump Construction of heating and air-conditioning systems to ensureVentilation
Air-conditioning systems of buildings with automatic temperature controlVentilation
The solar panel installation on the roof of the buildingRenewable energy
Generating electricity floorRenewable energy
Internal lighting installation with LED with intelligent managementLighting
Surface collection and use of the building and its territoryGeneral
Automated building management control systems (BMS) constructionGeneral
Construction of electric charging points parking space centerCharging station
Territory improvement: paths, lawn, parking, children's playground, other outdoor solutionsGeneral
external engineeringGeneral
Seals (PC, AS, IT, VN, fire safety)General
Building energy certificate preparationEnergy audit
Publicity measures during the project implementationGeneral
Building design and construction in accordance with the BREEAM standard of supervisionTechnical documentation
Construction management, construction siteGeneral
financial reserveGeneral
Project description:

Projekta aktivitāte atbilst konkursa mērķim – jaunu un ilgtspējīgu zema enerģijas patēriņa enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecība. Projekta ietvaros Cēsu novada pašvaldība  būvēs interaktīvu starptautiska līmeņa izziņas, izklaides un jēgpilnas atpūtas centru- nākotnes tehnoloģiju zinātnes centru, (turpmāk tekstā saīsināti - Centrs),  kurā  ekspozīcija ietvers plašu dabas un inženierzinātņu klāstu - fizika, ķīmija, bioloģija, materiālzinātnes, elektronika, IT, mehatronika, medicīna, enerģētika. Vislielākais uzsvars tiks likts uz kosmosa tēmu.  Caur kosmosa tematiku iespējams radīt jauniešiem interesi par tehniskām un dabas zinātnēm, lai nākotnē tie radītu produktus ar augstu pievienoto vērtību.

Projekta ieviešana nodrošinās potenciālo siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanu, nodrošinās oglekļa mazietilpīgai attīstībai nepieciešamo tehnoloģiju demonstrēšanu un popularizēšanu Latvijā. t.i. īstenos ēkā energoefektīvus risinājumus un metodes, kā arī uzstādīs energoefektīvas iekārtas un ēkas inženiertehnisko sistēmu nodrošināšanai nepieciešamo siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzumu, maksimāli saražot ar ēkā uzstādītajām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.

Cēsu pašvaldībai  piederošajā neapbūvētajā teritorijā Cīrulīšu iela 63 tiks uzbūvēta Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centra ēka, realizējot  tehniskā  projekta 1. kārtu, kas paredzēta 100100 apmeklētājiem gadā, bet  Cīrulīšu ielā 62 un Cīrulīšu ielā 64 Cēsīs, tiks izbūvētas 1.kārtai nepieciešamās autostāvvietas, kurās būs 53 autostāvvietas.  Autostāvvietas  paredzētas tikai virszemē. Laukumā tiks ierīkotas 4 abpusējās ātrās elektro automobiļu  uzlādes stacijas 8 automašīnām un 1 autobusa uzlādes  stacija, kopā 5 stāvvietas 9 transportlīdzekļu vienlaicīgai uzlādei.

Tiks nodrošināts, ka ēka atbilst zema enerģijas patēriņa ēka definīcijai un kurā nepieciešamais enerģijas apjoms ēkas inženiertehniskajām sistēmām, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu (un gaisa sausināšanu), ventilāciju (un gaisa mitrināšanu) un karstā ūdens apgādi, tiek saražots, izmantojot ēkā uzstādītās atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas. Ēkā ir paredzēts uzstādīt zemes siltumsūkni un granulu apkures katlu siltumenerģijas patēriņa nodrošināšanai, kā arī saules elektrostacijas uz ēkas jumta elektroenerģijas ražošanai.  Saražotā siltumenerģija tiks izmantota apkures patēriņa nodrošināšanai un sadzīves karstā ūdens sagatavošanai, kā arī ventilācijas sistēmas pieplūdes gaisa piesildīšanai aukstajā laika periodā. Saražotā  elektroenerģija tiks izmantota ēkas inženiersistēmu darbības nodrošināšanai (siltumsūkņa un granulu apkures katla, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas, apgaismojuma sistēmas darbībai) netiešā veidā – t.i. saražotā elektroenerģija uzreiz tiks nodota tīklā.  Šāds risinājums izvēlēts, lai izvairītos no dubultsistēmas izbūves, kura nodrošinātu nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu arī gadījumos, kad saules stacijas nespēj saražot pietiekami daudz ēkai un tās inženiersistēmām nepieciešamās enerģijas. Ieejošais un izejošais elektroenerģijas apjoms no ēkas tiks uzskaitīts ar enerģijas patēriņa skaitītājiem rezultātu monitoringam. 

Projektā paredzēts īstenot šādas darbības:

 

 • jauna nākotnes tehnoloģiju  zinātnes centra ēkas būvniecība;
 • zemes siltumsūkņa izbūve apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbības nodrošināšanai;
 • granulu apkures katla izbūve karstā ūdens nodrošināšanai un ventilācijas sistēmas gaisa piesildīšanai;
 • ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve;
 • saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta un vieda šo tehnoloģiju vadība;
 • LED apgaismojuma uzstādīšana ar viedo vadību;
 • virsūdens savākšana un izmantošana ēkā un tās teritorijā;
 • automatizētās vadības kontroles sistēmas (BMS) izbūve ēkā;
 • 5 elektromobiļu uzlādes punktu izbūve kosmosa centra stāvvietā;
 • vides pieejamības nodrošināšana kosmosa centrā ēkā un stāvvietā;
 • ēkas energosertifikāta sagatavošana un sertificēšana;
 • projekta demonstrēšanas pasākumi projekta ieviešanas laikā un monitoringa laikā;
 • ēkas projektēšana un būvniecība atbilstoši BREEAM standartam ar mērķi sasniegt vismaz BREEAM Pass.
Project implementation location