Home    Map page    Help    Contacts      LV   EN   RU
Implemented projects
This section provides information on contracted EKII projects.
 
The final beneficiary Project No. Project name Project scope The project contract date The total project costs (in EUR) EKII financing (EUR) Project completion date
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"EKII-3/16 RP SIA "Rīgas satiksme" apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa, ieviešot jaunas viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas pilsētas teritorijā6.2.2019.02.26869904.40501359.322021.02.26
Rīgas pasvaldības aģentūra "Rīgas Gaisma"EKII-3/21 Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā6.2.2019.02.262668774.791411583.362021.02.26
Ķekavas novada pašvaldībaEKII-3/18 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā6.2.2019.02.26311585.26169974.342020.02.26
Madonas novada domeEKII-3/12 Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību6.2.2019.02.26756751.55482462.432021.02.26
Rīgas pasvaldības aģentūra "Rīgas Gaisma"EKII-3/20 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā6.2.2019.02.261270985.69735280.982021.02.26
Saulkrastu novada domeEKII-3/22 Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību6.2.2019.02.26383069.60227640.522021.02.26
Saldus novada pašvaldībaEKII-3/13 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Saldus pilsētā6.2.2019.02.26589470.75406273.632021.02.26
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"EKII-3/5 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā6.2.2019.02.261005290.00640714.002021.02.26
Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldeEKII-3/10 Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā6.2.2019.02.26316700.53201062.102020.05.26
Alojas novada pašvaldībaEKII-3/11 Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā6.2.2019.02.26332483.22232738.252021.02.26
Daugavpils pilsētas pašvaldībaEKII-3/26 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā6.2.2019.02.261632000.001142400.002021.02.26
Valmieras novada pašvaldībaEKII-3/30 Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā6.2.2019.02.26747962.65359022.552021.02.26
Rēzeknes valstspilsētas domeEKII-3/14 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā6.2.2019.02.26518243.00362770.102021.02.26
Līvānu novada pašvaldībaEKII-3/4 Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā6.2.2019.02.26197179.35128001.272020.03.26
Ogres novada pašvaldībaEKII-3/19 Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā6.2.2019.02.26781998.80547399.162021.02.26
Ludzas novada pašvaldībaEKII-3/17 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā6.2.2019.02.26282172.00197520.402021.02.26
SIA "Liepājas ūdens"EKII-3/1 Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā6.1.2019.02.26100000.0070000.002019.11.26
Gulbenes novada pašvaldībaEKII-3/8 Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā6.1.2019.02.26101892.2064039.382021.02.26
Gulbenes novada pašvaldībaEKII-3/7 Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Gulbenē6.2.2020.03.09258455.90180219.132022.03.09
Ķekavas novada pašvaldībaEKII-3/9 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā6.2.2020.03.12344024.00240816.802022.03.12
Valkas novada pašvaldībaEKII-3/2 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā6.2.2020.07.20306493.00214545.102022.07.20