Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Atbalsts mājsaimniecībām

Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 500 projekti novadā
  No 200 līdz 500 projekti novadā
  No 100 līdz 200 projekti novadā
  Līdz 100 projekti novadā

Detalizēta informācija novadu griezumā

Latvijas plānošanas reģionu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 3000 projekti reģionā
  No 2000 līdz 3000 projekti reģionā
  No 1000 līdz 2000 projekti reģionā
  Līdz 1000 projekti reģionā

Projekta iesniegumu skaits pēc mēnešiem

Periods Projekta iesniegumu
skaits
EKII finansējums, euro
2022. gada marts2263 932
2022. gada aprīlis127385 148
2022. gada maijs246827 955
2022. gada jūnijs3571 198 164
2022. gada jūlijs5301 793 689
2022. gada augusts6982 484 070
2022. gada septembris7192 575 405
2022. gada oktobris7422 654 293
2022. gada novembris7052 608 576
2022. gada decembris5401 972 482
2023. gada janvāris3681 394 667
2023. gada februāris2741 041 571
2023. gada marts2841 072 091
2023. gada aprīlis3411 287 771
2023. gada maijs4561 617 745
2023. gada jūnijs4581 554 959
2023. gada jūlijs4081 423 719
2023. gada augusts4241 412 959
2023. gada septembris4111 395 265
2023. gada oktobris4481 536 238
2023. gada novembris4921 634 767
2023. gada decembris5411 818 710
2024. gada janvāris248852 782
2024. gada februāris248841 210
2024. gada marts3721 267 850
2024. gada aprīlis4121 405 943
Kopā 10 871 38 121 962

Desmit populārākie koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"29219
48503013957SIA "COMMODUS"18322
40003572541SIA "INTERSOL"10169
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"7263
40203290960SIA "SAMSTAL"6136
40003118081Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVA-SAT"4146
40103983935SIA "Baltic Outdoor Service"3188
48503022540SIA "PLS Serviss"2183
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"2253
40103915411SIA Green Focus2410

Četri populārākie siltumsūkņu (zeme-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
48503013957SIA "COMMODUS"91 166
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"72 249
40003191642SIA "SETS"3997
40103253031Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Heliotherm Baltics"31 081

Desmit populārākie siltumsūkņu (gaiss-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter68788
40203264864"ECOMAJA" SIA31724
40103187944
SIA "SILTUMSŪKŅU CENTRS"nomainīts nosaukums no SIA Property Services
30663
48503013957SIA "COMMODUS"29838
40003959284SIA "RIKON AC"21668
40103566170Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAK 3"21949
40003963966SIA "MARE VERPETE"20816
40103844142SIA Project 205018441
40003577534Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divine Heat Company"18823
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"17621

Divdesmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"11861 376
40203250455
SIA EnerGridnomainīts nosaukums no SIA "JB SunPower"
7191 180
40003824046SIA "Enefit"5301 376
42403043626SIA Solar XPro450748
40203247972
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SunGo.lv"nomainīts nosaukums no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKL Group"
318800
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"232770
40103318164Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPM Ltd."219614
40203352692
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"likvidēts, saistības pārņem SIA "Sun Electric"
1991 113
40003172209Baltijas Elektro Sabiedrība SIA170860
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule152902
50003783411Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"152706
40103805874SIA "AK Elektro"131941
48503013957SIA "COMMODUS"131828
40203385617SIA "MGK SOLAR"127663
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"1211 044
40203215784SIA "NORD HUB"119580
43603022679Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS"111748
40003341342Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"102942
50103266061Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.V. GRUPA"100908
40003632696Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anima libra"96792

1) - projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu (faktiskā iekārtu jauda var būt lielāka nekā norādīta projekta iesniegumā).

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Apdzīvotās vietas, kur iedzīvotāji izvēlas pieslēgties centralizētajai siltumapgādei dilstošā secībā

Apdzīvotā vieta Realizēto projektu
skaits
Pieslēguma vidējās izmaksas
(EUR/ 1kW)
Talsi7164
Madona4133
Kuldīga3164
Ventspils2239
Liepāja2102
Salaspils184

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda3), kW
koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 128 2 867
saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 14 2 949
siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 62 806
siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 759 8 545
siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 27 182
saules elektrostacija 10278 81 903
vēja elektrostacija 2 5
mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 19 708

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes
3) - aktivitātei "saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" - tvertnes tilpums litros

Aktivitāte Projekta (attiecināmās) izmaksas, EUR EKII atbalsts, EUR EKII atbalsts, %
koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 659 566 352 157 53%
saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 49 721 22 167 45%
siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 881 453 440 433 50%
siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 6 418 562 3 196 587 50%
siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 56 535 35 300 62%
saules elektrostacija 76 219 061 33 585 536 44%
vēja elektrostacija 10 459 7 000 67%
mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 99 369 68 252 69%

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa4) 4 046 643 21 047 780
jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde5) 33 592 536 44 639 789
pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai4) 68 252 436 871
Kopā 37 707 431 66 124 440

4) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

5) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids (apstiprinātie projekti)

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms6)
dabas gāze7302 695 583
ogles56148 563
dīzeļdegviela42105 407
sašķidrinātā gāze3643 445

6) - projektos norādītais patērētais fosīlā kurināmā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā: dabas gāze, m3; sašķidrinātā gāze, m3; dīzeļdegviela, l; ogles, kg

Projektu ēku raksturojums (apstiprinātie projekti)

Ēkas tips Realizēto projektu
skaits
Vidējā ēkas platība, m2
dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (būves kods 11100101)2091
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām (būves kods 11100102)2496154
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)5724229
dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)455252
daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)70204
daudzdzīvokļu 1 – 2 stāvu māja (būves kods 11220102)111201
daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu māja (būves kods 11220103)8224