Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Atbalsts mājsaimniecībām
Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai
  Vairāk kā 500 projekti novadā
  No 200 līdz 500 projekti novadā
  No 100 līdz 200 projekti novadā
  Līdz 100 projekti novadā

Latvijas plānošanas reģionu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 1000 projekti reģionā
  No 500 līdz 1000 projekti reģionā
  No 100 līdz 500 projekti reģionā
  Līdz 100 projekti reģionā

Projekta iesniegumu skaits pēc mēnešiem

Periods Projekta iesniegumu
skaits
EKII finansējums, euro
2022. gada marts2263 932
2022. gada aprīlis127385 148
2022. gada maijs246827 955
2022. gada jūnijs3571 198 164
2022. gada jūlijs5301 795 507
2022. gada augusts6982 486 821
2022. gada septembris7192 578 860
2022. gada oktobris7422 660 353
2022. gada novembris7052 613 781
2022. gada decembris5401 972 482
2023. gada janvāris3681 393 495
2023. gada februāris2741 043 271
2023. gada marts2841 072 091
2023. gada aprīlis3411 268 985
2023. gada maijs4481 601 370
Kopā 6 401 22 962 215

Desmit populārākie koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"24213
48503013957SIA "COMMODUS"12329
40003572541SIA "INTERSOL"10169
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"7280
40203290960SIA "SAMSTAL"6136
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"2253
40103915411SIA Green Focus2410
40003718369Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTEHNIKAS RESURSI"2166
40103638229Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR Capital"2111
40103342698SIA "APKURES KATLI"2113

Četri populārākie siltumsūkņu (zeme-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"52 323
48503013957SIA "COMMODUS"31 084
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"3491
40003388517Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKD"3936

Desmit populārākie siltumsūkņu (gaiss-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter65793
48503013957SIA "COMMODUS"24819
40103187944SIA Property Services22669
40203264864"ECOMAJA" SIA21693
40003963966SIA "MARE VERPETE"18821
40003959284SIA "RIKON AC"17667
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"15641
40103844142SIA Project 205014439
40103566170Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAK 3"14980
40003388517Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKD"12857

Divdesmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"7751 324
40203250455
SIA EnerGridnomainīts nosaukums no SIA "JB SunPower"
5111 258
40003824046SIA "Enefit"3391 125
42403043626SIA Solar XPro219857
40203352692
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"likvidēts, saistības pārņem SIA "Sun Electric"
1901 118
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"147811
40003172209Baltijas Elektro Sabiedrība SIA109953
40203247972
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SunGo.lv"nomainīts nosaukums no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKL Group"
1031 001
40103805874SIA "AK Elektro"961 002
48503013957SIA "COMMODUS"92850
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule871 044
40203300968SIA DCenter78951
50003783411Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"78769
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"781 145
40003341342Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"77981
40003052786Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"701 125
42103092124Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UEC Sistēmas"62978
43603022679Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS"60914
40003493909SIA "ESELO"58741
50103266061Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.V. GRUPA"571 068

1) - projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu (faktiskā iekārtu jauda var būt lielāka nekā norādīta projekta iesniegumā).

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Apdzīvotās vietas, kur iedzīvotāji izvēlas pieslēgties centralizētajai siltumapgādei dilstošā secībā

Apdzīvotā vieta Realizēto projektu
skaits
Pieslēguma vidējās izmaksas
(EUR/ 1kW)
Talsi4158
Madona4133
Ventspils2239
Kuldīga2175
Liepāja1242

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda3), kW
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 97 2 150
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 11 2 699
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 42 561
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 585 6 581
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 15 92
1.6. saules elektrostacija 6020 46 978
1.7. vēja elektrostacija 0 0
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 13 403

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes
3) - aktivitātei "1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" - tvertnes tilpums litros

Aktivitāte Projekta (attiecināmās) izmaksas, EUR EKII atbalsts, EUR EKII atbalsts, %
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 484 496 260 971 54%
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 39 969 18 267 46%
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 585 637 297 638 51%
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 4 944 866 2 462 700 50%
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 30 894 20 839 67%
1.6. saules elektrostacija 47 611 183 19 622 580 41%
1.7. vēja elektrostacija 0 0 0%
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 65 327 45 100 69%

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
Esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa4) 3 060 415 16 125 611
Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde5) 19 622 580 25 603 184
Pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai4) 45 100 269 211
Kopā 22 728 095 41 998 006

4) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

5) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids (apstiprinātie projekti)

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms6)
dabas gāze5812 259 553
ogles38106 959
dīzeļdegviela3081 907
sašķidrinātā gāze2737 213

6) - projektos norādītais patērētais fosīlā kurināmā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā: dabas gāze, m3; sašķidrinātā gāze, m3; dīzeļdegviela, l; ogles, kg

Projektu ēku raksturojums (apstiprinātie projekti)

Ēkas tips Realizēto projektu
skaits
Vidējā ēkas platība, m2
dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (būves kods 11100101)11109
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām (būves kods 11100102)1495155
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)3821233
dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)304210
daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)39202
daudzdzīvokļu 1 – 2 stāvu māja (būves kods 11220102)66187
daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu māja (būves kods 11220103)6230