Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Normatīvās temperatūras
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par ārgaisa temperatūrām saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 338 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"" un Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumu Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija""
 

Izvēlēties staciju: