Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Atbalsts mājsaimniecībām
Izvēlēties novadu:

Dati par apstiprinātajiem projektiem novadā:

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa 0 0
jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde 0 0
pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai 0 0
Kopā 0 0

Koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam

Periods Projekta iesniegumu
skaits
Iekārtas
jauda, kW
EKII finansējums, euro
Kopā 0 0 0

Saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni

Periods Projekta iesniegumu
skaits
Iekārtas
jauda, l
EKII finansējums, euro
Kopā 0 0 0

Siltumsūknis (zeme-ūdens tipa)

Periods Projekta iesniegumu
skaits
Iekārtas
jauda, kW
EKII finansējums, euro
Kopā 0 0 0

Siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa)

Periods Projekta iesniegumu
skaits
Iekārtas
jauda, kW
EKII finansējums, euro
Kopā 0 0 0

Siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa)

Periods Projekta iesniegumu
skaits
Iekārtas
jauda, kW
EKII finansējums, euro
Kopā 0 0 0

Saules elektrostacija

Periods Projekta iesniegumu
skaits
Iekārtas
jauda, kW
EKII finansējums, euro
Kopā 0 0 0

Pieci populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)

Vēja elektrostacija

Periods Projekta iesniegumu
skaits
Iekārtas
jauda, kW
EKII finansējums, euro
Kopā 0 0 0

Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide

Periods Projekta iesniegumu
skaits
Pieslēguma
jauda, kW
EKII finansējums, euro
Kopā 0 0 0