Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Atbalsts mājsaimniecībām

Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 1000 projekti novadā
  No 500 līdz 1000 projekti novadā
  No 200 līdz 500 projekti novadā
  No 100 līdz 200 projekti novadā
  Līdz 100 projekti novadā

Detalizēta informācija novadu griezumā

Latvijas plānošanas reģionu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 3000 projekti reģionā
  No 2000 līdz 3000 projekti reģionā
  No 1000 līdz 2000 projekti reģionā
  Līdz 1000 projekti reģionā

Projekta iesniegumu skaits pēc mēnešiem

Periods Projekta iesniegumu
skaits
EKII finansējums, euro
2022. gada marts2263 932
2022. gada aprīlis127385 148
2022. gada maijs246827 955
2022. gada jūnijs3571 198 164
2022. gada jūlijs5301 793 689
2022. gada augusts6982 484 070
2022. gada septembris7192 576 805
2022. gada oktobris7422 654 293
2022. gada novembris7052 608 576
2022. gada decembris5401 972 482
2023. gada janvāris3681 394 667
2023. gada februāris2741 041 571
2023. gada marts2841 079 791
2023. gada aprīlis3411 287 771
2023. gada maijs4561 617 745
2023. gada jūnijs4581 558 659
2023. gada jūlijs4081 423 719
2023. gada augusts4241 411 531
2023. gada septembris4111 395 035
2023. gada oktobris4481 532 094
2023. gada novembris4921 634 698
2023. gada decembris5411 819 853
2024. gada janvāris248834 180
2024. gada februāris248820 928
2024. gada marts3721 241 094
2024. gada aprīlis8402 812 694
2024. gada maijs5431 823 121
2024. gada jūnijs255872 915
2024. gada jūlijs157522 803
Kopā 12 254 42 689 983

Desmit populārākie koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"30219
48503013957SIA "COMMODUS"19325
40003572541SIA "INTERSOL"11172
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"7263
40203290960SIA "SAMSTAL"6136
40003118081Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVA-SAT"5197
40103983935SIA "Baltic Outdoor Service"3170
50103252911Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUO SYSTEMS"3417
48503006387Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INK 99"2239
48503022540SIA "PLS Serviss"2183

Četri populārākie siltumsūkņu (zeme-ūdens tips) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
48503013957SIA "COMMODUS"101 185
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"72 249
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"4478
40003577534Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divine Heat Company"3916

Desmit populārākie siltumsūkņu (gaiss-ūdens tips) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter68788
40103187944
SIA "SILTUMSŪKŅU CENTRS"nomainīts nosaukums no SIA Property Services
31657
40203264864"ECOMAJA" SIA31724
48503013957SIA "COMMODUS"29838
40103566170Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAK 3"21949
40003959284SIA "RIKON AC"21657
40003963966SIA "MARE VERPETE"20816
40003577534Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divine Heat Company"20838
40103844142SIA Project 205018433
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"17616

Divdesmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"12721 256
40203250455
SIA EnerGridnomainīts nosaukums no SIA "JB SunPower"
7531 169
40003824046SIA "Enefit"5621 093
42403043626SIA Solar XPro528719
40203247972
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SunGo.lv"nomainīts nosaukums no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKL Group"
390768
40103318164Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPM Ltd."276606
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"252765
40203352692
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"likvidēts, saistības pārņem SIA "Sun Electric"
1991 113
40003172209Baltijas Elektro Sabiedrība SIA199835
50003783411Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"184696
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule176871
40203215784SIA "NORD HUB"162582
40203385617SIA "MGK SOLAR"155662
40103805874SIA "AK Elektro"143915
48503013957SIA "COMMODUS"139814
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"1341 010
43603022679Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS"125725
40003341342Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"113909
40003632696Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anima libra"111773
50103266061Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.V. GRUPA"110891

1) - projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu (faktiskā iekārtu jauda var būt lielāka nekā norādīta projekta iesniegumā).

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Apdzīvotās vietas, kur iedzīvotāji izvēlas pieslēgties centralizētajai siltumapgādei dilstošā secībā

Apdzīvotā vieta Realizēto projektu
skaits
Pieslēguma vidējās izmaksas
(EUR/ 1kW)
Talsi7164
Madona4133
Kuldīga3164
Ventspils2239
Liepāja2102
Salaspils184

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda
koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 139 2 990 kW
saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 13 2 949 litri
siltumsūknis (zeme-ūdens tips) 68 884 kW
siltumsūknis (gaiss-ūdens tips) 776 8 686 kW
siltumsūknis (gaiss-gaiss tips) 31 183 kW
saules elektrostacija 11642 93 606 kW
vēja elektrostacija 2 5 kW
mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 19 708 kW
elektroenerģijas uzglabāšanas iekārta 4 36 kWh

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes

Aktivitāte Projekta (attiecināmās) izmaksas, EUR EKII atbalsts, EUR EKII atbalsts, %
koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 704 509 375 002 53%
saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 44 488 21 067 47%
siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 951 503 484 005 51%
siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 7 362 913 3 265 133 44%
siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 57 059 36 819 65%
saules elektrostacija 83 991 057 38 041 823 45%
vēja elektrostacija 10 459 7 000 67%
mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 99 369 68 252 69%
elektroenerģijas uzglabāšanas iekārta 12 216 0 57%

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa3) 4 182 026 21 662 185
jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde4) 38 048 823 51 018 006
pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai3) 68 252 436 871
Kopā 42 299 101 73 117 062

3) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

4) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids (apstiprinātie projekti)

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms
dabas gāze7552 749 562 m3
ogles64171 673 kg
dīzeļdegviela47120 207 litri
sašķidrinātā gāze3744 645 m3
kūdras briketes1500 kg

Projektu ēku raksturojums (apstiprinātie projekti)

Ēkas tips Realizēto projektu
skaits
Vidējā ēkas platība, m2
dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (būves kods 11100101)25109
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām (būves kods 11100102)2902153
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)6502226
dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)509244
daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)84208
daudzdzīvokļu 1 – 2 stāvu māja (būves kods 11220102)128202
daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu māja (būves kods 11220103)8224