Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Atbalsts mājsaimniecībām
Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai
  Vairāk kā 500 projekti novadā
  No 200 līdz 500 projekti novadā
  No 100 līdz 200 projekti novadā
  Līdz 100 projekti novadā

Latvijas plānošanas reģionu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 3000 projekti reģionā
  No 2000 līdz 3000 projekti reģionā
  No 1000 līdz 2000 projekti reģionā
  Līdz 1000 projekti reģionā

Projekta iesniegumu skaits pēc mēnešiem

Periods Projekta iesniegumu
skaits
EKII finansējums, euro
2022. gada marts2263 932
2022. gada aprīlis127385 148
2022. gada maijs246827 955
2022. gada jūnijs3571 198 164
2022. gada jūlijs5301 795 507
2022. gada augusts6982 484 070
2022. gada septembris7192 575 405
2022. gada oktobris7422 654 293
2022. gada novembris7052 608 876
2022. gada decembris5401 972 482
2023. gada janvāris3681 393 495
2023. gada februāris2741 041 571
2023. gada marts2841 072 091
2023. gada aprīlis3411 270 466
2023. gada maijs4561 613 512
2023. gada jūnijs4581 556 918
2023. gada jūlijs4081 429 494
2023. gada augusts4241 469 132
2023. gada septembris3801 337 840
Kopā 8 079 28 750 350

Desmit populārākie koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"30221
48503013957SIA "COMMODUS"16332
40003572541SIA "INTERSOL"10169
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"8269
40203290960SIA "SAMSTAL"6136
40003118081Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVA-SAT"3146
40103638229Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR Capital"2111
40103342698SIA "APKURES KATLI"2113
50103252911Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUO SYSTEMS"2385
48503006387Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INK 99"2239

Četri populārākie siltumsūkņu (zeme-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"72 249
48503013957SIA "COMMODUS"71 227
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"3491
40003388517Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKD"3936

Desmit populārākie siltumsūkņu (gaiss-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter66797
40203264864"ECOMAJA" SIA27713
40103187944SIA Property Services26649
48503013957SIA "COMMODUS"26802
40003963966SIA "MARE VERPETE"20816
40103566170Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAK 3"20953
40003959284SIA "RIKON AC"18662
40103844142SIA Project 205017453
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"15628
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"14723

Divdesmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"9891 331
40203250455
SIA EnerGridnomainīts nosaukums no SIA "JB SunPower"
6031 233
40003824046SIA "Enefit"4081 135
42403043626SIA Solar XPro311814
40203352692
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"likvidēts, saistības pārņem SIA "Sun Electric"
1941 112
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"185803
40203247972
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SunGo.lv"nomainīts nosaukums no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKL Group"
160963
40003172209Baltijas Elektro Sabiedrība SIA145919
40103805874SIA "AK Elektro"114971
48503013957SIA "COMMODUS"112845
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule1031 015
50003783411Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"99753
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"971 110
40103318164Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPM Ltd."97691
40003341342Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"87982
40003632696Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anima libra"82825
40203300968SIA DCenter81970
40003052786Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"791 110
50103266061Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.V. GRUPA"691 017
43603022679Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS"68884

1) - projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu (faktiskā iekārtu jauda var būt lielāka nekā norādīta projekta iesniegumā).

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Apdzīvotās vietas, kur iedzīvotāji izvēlas pieslēgties centralizētajai siltumapgādei dilstošā secībā

Apdzīvotā vieta Realizēto projektu
skaits
Pieslēguma vidējās izmaksas
(EUR/ 1kW)
Talsi5165
Madona4133
Ventspils2239
Kuldīga2175
Liepāja1242

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda3), kW
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 116 2 564
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 14 2 799
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 56 716
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 679 7 599
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 22 119
1.6. saules elektrostacija 7635 59 951
1.7. vēja elektrostacija 1 2
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 14 423

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes
3) - aktivitātei "1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" - tvertnes tilpums litros

Aktivitāte Projekta (attiecināmās) izmaksas, EUR EKII atbalsts, EUR EKII atbalsts, %
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 591 694 315 752 53%
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 40 725 21 320 52%
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 776 887 390 092 50%
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 6 475 663 2 859 945 44%
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 42 898 27 376 64%
1.6. saules elektrostacija 59 484 060 24 913 069 42%
1.7. vēja elektrostacija 4 288 3 000 70%
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 69 303 47 883 69%

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
Esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa4) 3 614 486 18 823 819
Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde5) 24 916 069 32 674 309
Pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai4) 47 883 282 180
Kopā 28 578 438 51 780 308

4) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

5) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids (apstiprinātie projekti)

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms6)
dabas gāze6512 480 953
ogles44114 188
dīzeļdegviela3694 707
sašķidrinātā gāze2938 715

6) - projektos norādītais patērētais fosīlā kurināmā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā: dabas gāze, m3; sašķidrinātā gāze, m3; dīzeļdegviela, l; ogles, kg

Projektu ēku raksturojums (apstiprinātie projekti)

Ēkas tips Realizēto projektu
skaits
Vidējā ēkas platība, m2
dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (būves kods 11100101)1691
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām (būves kods 11100102)1846156
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)4537232
dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)357239
daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)51209
daudzdzīvokļu 1 – 2 stāvu māja (būves kods 11220102)83193
daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu māja (būves kods 11220103)6230