Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Atbalsts mājsaimniecībām

Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 500 projekti novadā
  No 200 līdz 500 projekti novadā
  No 100 līdz 200 projekti novadā
  Līdz 100 projekti novadā

Detalizēta informācija novadu griezumā

Latvijas plānošanas reģionu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 3000 projekti reģionā
  No 2000 līdz 3000 projekti reģionā
  No 1000 līdz 2000 projekti reģionā
  Līdz 1000 projekti reģionā

Projekta iesniegumu skaits pēc mēnešiem

Periods Projekta iesniegumu
skaits
EKII finansējums, euro
2022. gada marts2263 932
2022. gada aprīlis127385 148
2022. gada maijs246827 955
2022. gada jūnijs3571 198 164
2022. gada jūlijs5301 793 689
2022. gada augusts6982 484 070
2022. gada septembris7192 575 405
2022. gada oktobris7422 654 293
2022. gada novembris7052 608 576
2022. gada decembris5401 972 482
2023. gada janvāris3681 394 667
2023. gada februāris2741 041 571
2023. gada marts2841 072 091
2023. gada aprīlis3411 287 771
2023. gada maijs4561 617 745
2023. gada jūnijs4581 554 959
2023. gada jūlijs4081 423 719
2023. gada augusts4241 419 359
2023. gada septembris4111 395 265
2023. gada oktobris4481 536 238
2023. gada novembris4921 634 767
2023. gada decembris5411 824 568
2024. gada janvāris248852 782
2024. gada februāris248841 210
2024. gada marts3721 267 850
2024. gada aprīlis240821 722
Kopā 10 699 37 550 000

Desmit populārākie koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"28219
48503013957SIA "COMMODUS"18322
40003572541SIA "INTERSOL"10169
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"7263
40203290960SIA "SAMSTAL"6136
40003118081Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVA-SAT"4146
40103983935SIA "Baltic Outdoor Service"3188
40103638229Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR Capital"2111
48503006387Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INK 99"2239
40103342698SIA "APKURES KATLI"2113

Četri populārākie siltumsūkņu (zeme-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
48503013957SIA "COMMODUS"91 166
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"72 249
40003388517Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKD"3936
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"3491

Desmit populārākie siltumsūkņu (gaiss-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter68788
40203264864"ECOMAJA" SIA31724
40103187944
SIA "SILTUMSŪKŅU CENTRS"nomainīts nosaukums no SIA Property Services
30663
48503013957SIA "COMMODUS"29838
40103566170Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAK 3"21949
40003959284SIA "RIKON AC"21668
40003963966SIA "MARE VERPETE"20816
40003577534Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divine Heat Company"18823
40103844142SIA Project 205018441
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"17621

Divdesmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"11751 381
40203250455
SIA EnerGridnomainīts nosaukums no SIA "JB SunPower"
7091 184
40003824046SIA "Enefit"5201 385
42403043626SIA Solar XPro440752
40203247972
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SunGo.lv"nomainīts nosaukums no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKL Group"
313803
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"230772
40103318164Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPM Ltd."212618
40203352692
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"likvidēts, saistības pārņem SIA "Sun Electric"
1991 113
40003172209Baltijas Elektro Sabiedrība SIA165869
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule151902
50003783411Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"147707
40103805874SIA "AK Elektro"130943
48503013957SIA "COMMODUS"130830
40203385617SIA "MGK SOLAR"123669
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"1191 050
40203215784SIA "NORD HUB"116581
43603022679Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS"108755
40003341342Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"101941
50103266061Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.V. GRUPA"100908
40003632696Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anima libra"95794

1) - projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu (faktiskā iekārtu jauda var būt lielāka nekā norādīta projekta iesniegumā).

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Apdzīvotās vietas, kur iedzīvotāji izvēlas pieslēgties centralizētajai siltumapgādei dilstošā secībā

Apdzīvotā vieta Realizēto projektu
skaits
Pieslēguma vidējās izmaksas
(EUR/ 1kW)
Talsi7164
Madona4133
Kuldīga3164
Ventspils2239
Liepāja2102
Salaspils184

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda3), kW
koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 127 2 845
saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 13 2 949
siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 62 806
siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 757 8 525
siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 29 193
saules elektrostacija 10112 80 478
vēja elektrostacija 2 5
mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 19 708

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes
3) - aktivitātei "saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" - tvertnes tilpums litros

Aktivitāte Projekta (attiecināmās) izmaksas, EUR EKII atbalsts, EUR EKII atbalsts, %
koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 654 762 349 157 53%
saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 44 488 21 067 47%
siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 880 158 440 433 50%
siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 6 409 579 3 189 576 50%
siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 72 095 38 509 53%
saules elektrostacija 75 305 061 33 041 095 44%
vēja elektrostacija 10 459 7 000 67%
mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 99 369 68 252 69%

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa4) 4 038 741 21 030 761
jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde5) 33 048 095 43 863 246
pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai4) 68 252 436 871
Kopā 37 155 088 65 330 879

4) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

5) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids (apstiprinātie projekti)

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms6)
dabas gāze7302 695 583
ogles56148 563
dīzeļdegviela42105 407
sašķidrinātā gāze3643 445

6) - projektos norādītais patērētais fosīlā kurināmā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā: dabas gāze, m3; sašķidrinātā gāze, m3; dīzeļdegviela, l; ogles, kg

Projektu ēku raksturojums (apstiprinātie projekti)

Ēkas tips Realizēto projektu
skaits
Vidējā ēkas platība, m2
dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (būves kods 11100101)2091
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām (būves kods 11100102)2496154
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)5724229
dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)455252
daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)70204
daudzdzīvokļu 1 – 2 stāvu māja (būves kods 11220102)111201
daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu māja (būves kods 11220103)8224