Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Atbalsts mājsaimniecībām
Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai
  Vairāk kā 500 projekti novadā
  No 200 līdz 500 projekti novadā
  No 100 līdz 200 projekti novadā
  Līdz 100 projekti novadā

Latvijas plānošanas reģionu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 1000 projekti reģionā
  No 500 līdz 1000 projekti reģionā
  No 100 līdz 500 projekti reģionā
  Līdz 100 projekti reģionā

Projekta iesniegumu skaits pēc mēnešiem

Periods Projekta iesniegumu
skaits
EKII finansējums, euro
2022. gada marts2263 932
2022. gada aprīlis127385 148
2022. gada maijs246833 355
2022. gada jūnijs3571 202 164
2022. gada jūlijs5301 795 507
2022. gada augusts6982 489 588
2022. gada septembris7192 575 080
2022. gada oktobris7422 658 363
2022. gada novembris7052 613 781
2022. gada decembris5401 972 782
2023. gada janvāris3681 397 990
2023. gada februāris2741 047 009
2023. gada marts193747 806
Kopā 5 521 19 782 504

Desmit populārākie koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"22213
48503013957SIA "COMMODUS"11305
40003572541SIA "INTERSOL"10169
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"7280
40203290960SIA "SAMSTAL"5137
40103638229Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR Capital"2111
40103342698SIA "APKURES KATLI"2113
50103252911Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUO SYSTEMS"2385
40003118081Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVA-SAT"289
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"2253

Četri populārākie siltumsūkņu (zeme-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"42 235
48503013957SIA "COMMODUS"31 084
40103478889Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T BIROJS"2669
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"2550

Desmit populārākie siltumsūkņu (gaiss-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter61785
48503013957SIA "COMMODUS"22849
40103187944SIA Property Services19675
40203264864"ECOMAJA" SIA19710
40003963966SIA "MARE VERPETE"17818
40003959284SIA "RIKON AC"16671
40103566170Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAK 3"13967
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"11645
40003388517Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKD"10879
40103844142SIA Project 205010443

Divdesmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"6281 295
40203250455SIA EnerGrid4561 266
40003824046SIA "Enefit"2911 108
40203352692Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"1831 105
42403043626SIA Solar XPro180867
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"121825
40003172209Baltijas Elektro Sabiedrība SIA98959
40103805874SIA "AK Elektro"921 003
40203247972Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKL Group"841 002
48503013957SIA "COMMODUS"83864
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule771 042
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"741 129
50003783411Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"72779
40203300968SIA DCenter72946
40003341342Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"69988
40003052786Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"651 139
42103092124Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UEC Sistēmas"61985
43603022679Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS"56931
50103266061Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.V. GRUPA"551 086
40203305255"Nord Solar" SIA52895

1) - projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu (faktiskā iekārtu jauda var būt lielāka nekā norādīta projekta iesniegumā).

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Apdzīvotās vietas, kur iedzīvotāji izvēlas pieslēgties centralizētajai siltumapgādei dilstošā secībā

Apdzīvotā vieta Realizēto projektu
skaits
Pieslēguma vidējās izmaksas
(EUR/ 1kW)
Talsi4158
Madona4133
Ventspils2239
Liepāja1242
Kuldīga184

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda3), kW
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 91 2 016
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 13 3 299
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 34 428
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 503 5 617
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 12 79
1.6. saules elektrostacija 5198 40 337
1.7. vēja elektrostacija 0 0
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 12 387

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes
3) - aktivitātei "1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" - tvertnes tilpums litros

Aktivitāte Projekta (attiecināmās) izmaksas, EUR EKII atbalsts, EUR EKII atbalsts, %
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 457 958 246 079 54%
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 45 921 21 667 47%
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 476 160 236 836 50%
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 4 234 166 2 109 111 50%
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 24 941 16 672 67%
1.6. saules elektrostacija 41 067 730 16 895 727 41%
1.7. vēja elektrostacija 0 0 0%
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 58 000 40 600 70%

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
Esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa4) 2 630 364 14 138 001
Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde5) 16 895 727 21 983 654
Pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai4) 40 600 255 970
Kopā 19 566 691 36 377 626

4) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

5) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms6)
dabas gāze5383 201 694
ogles37110 530
dīzeļdegviela3178 909
sašķidrinātā gāze2737 294

6) - projektos norādītais patērētais fosīlā kurināmā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā: dabas gāze, m3; sašķidrinātā gāze, m3; dīzeļdegviela, l; ogles, kg

Projektu ēku raksturojums

Ēkas tips Realizēto projektu
skaits
Vidējā ēkas platība, m2
viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)35198
viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)8200
dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (būves kods 11100101)10110
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām (būves kods 11100102)1384158
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)3604234
divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)2141
dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)288208
triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122)1134
daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)38193
daudzdzīvokļu 1 – 2 stāvu māja (būves kods 11220102)63197
daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu māja (būves kods 11220103)8211