Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Atbalsts mājsaimniecībām
Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai
  Vairāk kā 500 projekti novadā
  No 200 līdz 500 projekti novadā
  No 100 līdz 200 projekti novadā
  Līdz 100 projekti novadā

Latvijas plānošanas reģionu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 1000 projekti reģionā
  No 500 līdz 1000 projekti reģionā
  No 100 līdz 500 projekti reģionā
  Līdz 100 projekti reģionā

Projekta iesniegumu skaits pēc mēnešiem

Periods Projekta iesniegumu
skaits
EKII finansējums, euro
2022. gada marts2263 932
2022. gada aprīlis127382 948
2022. gada maijs246831 955
2022. gada jūnijs3571 188 782
2022. gada jūlijs5301 794 956
2022. gada augusts6982 490 937
2022. gada septembris7192 576 422
2022. gada oktobris7422 659 998
2022. gada novembris7052 613 453
2022. gada decembris5401 972 290
2023. gada janvāris3681 401 667
2023. gada februāris516 700
Kopā 5 059 17 994 039

Desmit populārākie koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"21219
48503013957SIA "COMMODUS"10311
40003572541SIA "INTERSOL"10176
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"7280
40203290960SIA "SAMSTAL"4132
40103638229Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR Capital"2111
40103342698SIA "APKURES KATLI"2113
50103252911Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUO SYSTEMS"2385
40003118081Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVA-SAT"289
40103915411SIA Green Focus2410

Četri populārākie siltumsūkņu (zeme-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"32 111
40103478889Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T BIROJS"2669
53603017701SIA "JUNEKA MONTĀŽA"21 310
48503013957SIA "COMMODUS"21 136

Desmit populārākie siltumsūkņu (gaiss-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter57810
48503013957SIA "COMMODUS"20834
40003963966SIA "MARE VERPETE"17826
40203264864"ECOMAJA" SIA16751
40003959284SIA "RIKON AC"16671
40103187944SIA Property Services15690
40103566170Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAK 3"11848
40103844142SIA Project 205010443
40003388517Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKD"71 022
40103169116Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intrex Serviss"7631

Divdesmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"5861 291
40203250455SIA "JB SunPower"4101 261
40003824046SIA "Enefit"2711 119
40203352692Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"1741 106
42403043626SIA Solar XPro153872
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"116818
40003172209Baltijas Elektro Sabiedrība SIA92958
40103805874SIA "AK Elektro"871 015
48503013957SIA "COMMODUS"75870
40203300968SIA DCenter70952
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"681 141
40003341342Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"67980
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule671 023
50003783411Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"66791
40203247972Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKL Group"66997
40003052786Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"621 156
42103092124Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UEC Sistēmas"58993
50103266061Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.V. GRUPA"531 089
43603022679Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS"53935
40203305255"Nord Solar" SIA49913

1) - projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu (faktiskā iekārtu jauda var būt lielāka nekā norādīta projekta iesniegumā).

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Apdzīvotās vietas, kur iedzīvotāji izvēlas pieslēgties centralizētajai siltumapgādei dilstošā secībā

Apdzīvotā vieta Realizēto projektu
skaits
Pieslēguma vidējās izmaksas
(EUR/ 1kW)
Talsi4158
Madona4133
Ventspils2239
Kuldīga184

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda3), kW
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 83 1 810
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 9 2 104
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 26 331
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 438 4 835
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 13 82
1.6. saules elektrostacija 4791 37 083
1.7. vēja elektrostacija 0 0
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 11 372

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes
3) - aktivitātei "1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" - tvertnes tilpums litros

Aktivitāte Projekta (attiecināmās) izmaksas, EUR EKII atbalsts, EUR EKII atbalsts, %
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 424 374 223 412 53%
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 30 955 14 267 46%
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 382 070 183 167 48%
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 3 647 194 1 830 026 50%
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 24 832 15 888 64%
1.6. saules elektrostacija 37 950 965 15 549 975 41%
1.7. vēja elektrostacija 0 0 0%
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 54 367 38 057 70%

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
Esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa4) 2 266 760 12 105 878
Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde5) 15 549 975 20 210 131
Pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai4) 38 057 243 032
Kopā 17 854 791 32 559 042

4) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

5) - indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms6)
dabas gāze4731 946 659
dīzeļdegviela2869 409
ogles2778 365
sašķidrinātā gāze2534 080

6) - projektos norādītais patērētais fosīlā kurināmā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā: dabas gāze, m3; sašķidrinātā gāze, m3; dīzeļdegviela, l; ogles, kg

Projektu ēku raksturojums

Ēkas tips Realizēto projektu
skaits
Vidējā ēkas platība, m2
00
viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)446210
viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)88209
dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (būves kods 11100101)10118
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām (būves kods 11100102)1122160
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)2975234
divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)12186
divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)793
dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)245215
triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122)4186
triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201)7140
daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)32180
daudzdzīvokļu 1 – 2 stāvu māja (būves kods 11220102)49204
daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu māja (būves kods 11220103)7212