Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
JAUNUMI PAR KONKURSU

05
jūl
2018
VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros

KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidnes un pielikumi:

Līguma veidne pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi

1.pielikums „Iepirkumu plāns”
2.pielikums „Starpposma/Noslēguma pārskats par Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) līdzfinansētā projekta īstenošanu”
3.pielikums „Maksājuma pieprasījums”
4.pielikums „Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti”
5.pielikums „Projekta rezultātu monitoringa pārskats”

  Projektu ieviešanas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze 

EKII finansēto projektu atklāto konkursu ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu summu noteikšanas vadlīnijas

SEMINĀRI
2018.07.13 Seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu LASĪT VAIRĀK

CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
atjaunojamos energoresursus izmantojošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana
pašvaldība 1 70 624.54 2 000 000.00
pašvaldības iestāde 0 0.00
pašvaldības kapitālsabiedrība 2 123 725.00
energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana
pašvaldība 20 6 864 049.27 6 000 000.00
pašvaldības iestāde 4 3 011 944.34
pašvaldības kapitālsabiedrība 3 596 169.32

PAR KONKURSU
Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.