Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
JAUNUMI PAR KONKURSU

05
jūl
2018
VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ”Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ietvaros

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidnes un pielikumi:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi (līdz 2020. gada 1. septembrim)

Līguma vispārīgie noteikumi (sākot ar 2020. gada 1. septembri)

1.pielikums "Iepirkumu plāns"
2.pielikums "Projekta īstenošanas pārskats"
3.pielikums "Maksājuma pieprasījums"
4.pielikums "Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti"
5.pielikums "Projekta rezultātu monitoringa pārskats"

Neatbilstoši veikto izdevumu summu noteikšanas vadlīnijas konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" (piemērojamas sākot ar EKII-3 konkursu)

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā (Versija 2.7)

  Projektu ieviešanas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze 


SEMINĀRI
2019.01.11 Seminārs par projektu ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2018.07.13 Seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI
PROJEKTU PIETEIKUMI UN NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
atjaunojamos energoresursus izmantojošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana
pašvaldība 1 70 624.54 2 000 000.00
pašvaldības iestāde 0 0.00
pašvaldības kapitālsabiedrība 2 123 725.00
energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana
pašvaldība 20 6 864 049.27 6 000 000.00
pašvaldības iestāde 4 3 011 944.34
pašvaldības kapitālsabiedrība 3 596 169.32