Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Liepājas Universitāte
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Nikolaja ģimnāzijā
Projekta līguma datums: 2023.02.08
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 4604465.10
EKII finansējuma apmērs (EUR): 3504284.00
Projekta pabeigšanas datums: 2025.02.08
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta