Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Ogres novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku
Projekta līguma datums: 2019.02.11
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 8890339.94
EKII finansējuma apmērs (EUR): 5000000.00
Projekta pabeigšanas datums: 2021.06.11
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Jaunas ēkas būvniecības, t. sk. energoefektivitāti nodrošinošu būvdarbu, izmaksasBūvniecība
Ventilācijas sistēma (tsk. kondicionēšana, rekuperācija)Ventilācija
Kanalizācijas siltuma rekuperacijas sistēma un ēkas siltuma tikls un tā pievadiAtjaunojamie energoresursi
Ūdensinfrastruktūras izbūve un aprīkojuma iegāde, sprinkleri, zaļās sienas izbūve ātrijāVispārīgi
Ēkas iekšējais elektrotīkls, apgaismojums, iekštelpu elektrotīklu sistēmasApgaismojums
Ēkas automatizētās vadības un kontroles sistēma (BMS)Vispārīgi
Vājstrāvās tikli (PK, AS, IT, VN, ugunsdrošība)Vispārīgi
Saules paneļu iegāde, piegāde un uzstādīšanaAtjaunojamie energoresursi
Elektromobiļu uzlādēs punktu aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšanaUzlādes stacija
Projekta demonstrēšanas un publicitātes pasākumu izmaksasVispārīgi
Buvuzraudzības līgumsVispārīgi
Autoruzraudzības līgumsVispārīgi
Būvprojekta izstrādeTehniskā dokumentācija
Būvdarbu vadība, būvlaukums, demontāžas darbiVispārīgi
Ilgtspējīgu būvniecības sistēmu sertifikācijāTehniskā dokumentācija
Ēkas energosertifikata sagatavošanaEnergoaudits
Finanšu rezerveVispārīgi
Projekta apraksts:

Projekta galvenās aktivitātes ir izveidot (projektēt un uzbūvēt) modernu enerģētiski pašpietiekamu ēku. Ēkas izbūvi veikt izmantojot ilgtspējīgas būvniecības principus. Ēkā izmantot inovatīvas tehnoloģijas gan apkures, gan apgaismojuma nodrošināšanai. Izveidotā ēka būs publiski pieejama, līdz ar to nodrošinās Ogres novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju izzināt un iepazīties ar energoefektivitātes un ilgtspējīgas, modernas būvniecības principiem, paredzot apmeklētājiem iekļauto un izbūvēto tehnoloģiju demontrācijas, tādējādi izglītojot sabiedrību.

Izbūvētā ēka dabiski iekļausies vidē, tās enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību būs zem 14,8 kWh/m2. Pagalmā paredzētas četras auto stāvvietas ar iespēju veikt auto elektrouzlādi. Ēkas ārtrijā tiks veidota zaļā augu siena 50m2 platībā, tās apūdeņošanai paredzēts izmantot savākto nokrišņu ūdeni. 

Paredzēts, ka ēkas norobežojošās konstrukcijas atbildīs sekojošiem rādītājiem:

  • Logi ar trīskāršo stikla paketi un siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw˂ 0,8 W/m2K;
  • Pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība nepārsniedz 0,15 W/m2K (jumti, pārsegumi, sienas);
  • Būvelementu URN W/(m2*K) vērtības atbilstoši LBN002-15 un lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu summa saskaņā ar Pasīvo ēku standarta kritērijiem;
  • Ēkas gaisa caurlaidības testa rezultāts (n50 (h-1) vērtība ) nepārsniedz n=0,6.
  • Ogres novada iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja iepazīties ar sekojošām tehnoloģijām, kas tiks izmantotas būvniecībā:
  • Siltuma atgūšana no zem ielas esošā kanalizācijas notekūdeņu kolektora. Interaktīvi parādot redzamā vietā no ēkas izplūstošo vēso siltumvadītāju - šķidrumu un paralēli ieplūstošo caur siltummaini atgūto silto siltumvadītāju.
  • Lietus ūdens savākšanas un izmantošanas sistēma un saules paneļi
  • Zaļā siena ar augiem – dabīgs gaisa biofiltrs ēkas telpās samazinot arī ventilācijas slodzi.
  • Gaisa rekuperācijas sistēmu paredzēts izvietot telpās ar stiklojumu pret gaiteņiem, ļaujot ēkas apmeklētājiem apskatīt un iepazīt šīs sistēmas darbības principus.
Projekta īstenošanas vieta