Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Cēsu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām
Projekta līguma datums: 2019.02.11
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 11354131.99
EKII finansējuma apmērs (EUR): 5000000.00
Projekta pabeigšanas datums: 2021.11.11
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra ēkas būvniecībaBūvniecība
Granulu apkures katla izbūve karstā ūdens nodrošināšanai un ventilācijas gaisa piesildīšanaiAtjaunojamie energoresursi
Ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūve ar automātisko temperatūras un gaisa piesārņojuma kontroliVentilācija
Ūdens/ūdens zemes siltumsūkņa izbūve apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmas nodrošināšanaiVentilācija
Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve ar automātisko temperatūras kontroliVentilācija
Saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumtaAtjaunojamie energoresursi
Elektroenerģiju ražojoša grīdaAtjaunojamie energoresursi
Iekšējā apgaismojuma uzstādīšana ar LED ar viedo vadībuApgaismojums
Virsūdens savākšana un izmantošana ēkā un tās teritorijāVispārīgi
Ēkas automatizētās vadības kontroles sistēmas (BMS) izbūveVispārīgi
Elektromobiļu uzlādes punktu izbūve kosmosa centra stāvvietāUzlādes stacija
Teritorijas labiekārtošana : celiņi, zālājs, autostāvvieta, bērnu laukums, citi ārtelpas risinājumiVispārīgi
Ārējie inženiertīkliVispārīgi
Vājstrāvās tīkli (PK, AS, IT, VN, ugunsdrošība)Vispārīgi
Ēkas energosertifikāta sagatavošanaEnergoaudits
Publicitātes pasākumi projekta ieviešanas laikāVispārīgi
Ēkas projektēšana un būvniecība atbilstoši BREEAM standartam, autoruzraudzībaTehniskā dokumentācija
Būvdarbu vadība, būvlaukumsVispārīgi
Finanšu rezerveVispārīgi
Projekta apraksts:

Projekta aktivitāte atbilst konkursa mērķim – jaunu un ilgtspējīgu zema enerģijas patēriņa enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecība. Projekta ietvaros Cēsu novada pašvaldība  būvēs interaktīvu starptautiska līmeņa izziņas, izklaides un jēgpilnas atpūtas centru- nākotnes tehnoloģiju zinātnes centru, (turpmāk tekstā saīsināti - Centrs),  kurā  ekspozīcija ietvers plašu dabas un inženierzinātņu klāstu - fizika, ķīmija, bioloģija, materiālzinātnes, elektronika, IT, mehatronika, medicīna, enerģētika. Vislielākais uzsvars tiks likts uz kosmosa tēmu.  Caur kosmosa tematiku iespējams radīt jauniešiem interesi par tehniskām un dabas zinātnēm, lai nākotnē tie radītu produktus ar augstu pievienoto vērtību.

Projekta ieviešana nodrošinās potenciālo siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanu, nodrošinās oglekļa mazietilpīgai attīstībai nepieciešamo tehnoloģiju demonstrēšanu un popularizēšanu Latvijā. t.i. īstenos ēkā energoefektīvus risinājumus un metodes, kā arī uzstādīs energoefektīvas iekārtas un ēkas inženiertehnisko sistēmu nodrošināšanai nepieciešamo siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzumu, maksimāli saražot ar ēkā uzstādītajām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.

Cēsu pašvaldībai  piederošajā neapbūvētajā teritorijā Cīrulīšu iela 63 tiks uzbūvēta Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centra ēka, realizējot  tehniskā  projekta 1. kārtu, kas paredzēta 100100 apmeklētājiem gadā, bet  Cīrulīšu ielā 62 un Cīrulīšu ielā 64 Cēsīs, tiks izbūvētas 1.kārtai nepieciešamās autostāvvietas, kurās būs 53 autostāvvietas.  Autostāvvietas  paredzētas tikai virszemē. Laukumā tiks ierīkotas 4 abpusējās ātrās elektro automobiļu  uzlādes stacijas 8 automašīnām un 1 autobusa uzlādes  stacija, kopā 5 stāvvietas 9 transportlīdzekļu vienlaicīgai uzlādei.

Tiks nodrošināts, ka ēka atbilst zema enerģijas patēriņa ēka definīcijai un kurā nepieciešamais enerģijas apjoms ēkas inženiertehniskajām sistēmām, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu (un gaisa sausināšanu), ventilāciju (un gaisa mitrināšanu) un karstā ūdens apgādi, tiek saražots, izmantojot ēkā uzstādītās atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas. Ēkā ir paredzēts uzstādīt zemes siltumsūkni un granulu apkures katlu siltumenerģijas patēriņa nodrošināšanai, kā arī saules elektrostacijas uz ēkas jumta elektroenerģijas ražošanai.  Saražotā siltumenerģija tiks izmantota apkures patēriņa nodrošināšanai un sadzīves karstā ūdens sagatavošanai, kā arī ventilācijas sistēmas pieplūdes gaisa piesildīšanai aukstajā laika periodā. Saražotā  elektroenerģija tiks izmantota ēkas inženiersistēmu darbības nodrošināšanai (siltumsūkņa un granulu apkures katla, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas, apgaismojuma sistēmas darbībai) netiešā veidā – t.i. saražotā elektroenerģija uzreiz tiks nodota tīklā.  Šāds risinājums izvēlēts, lai izvairītos no dubultsistēmas izbūves, kura nodrošinātu nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu arī gadījumos, kad saules stacijas nespēj saražot pietiekami daudz ēkai un tās inženiersistēmām nepieciešamās enerģijas. Ieejošais un izejošais elektroenerģijas apjoms no ēkas tiks uzskaitīts ar enerģijas patēriņa skaitītājiem rezultātu monitoringam. 

Projektā paredzēts īstenot šādas darbības:

 

 • jauna nākotnes tehnoloģiju  zinātnes centra ēkas būvniecība;
 • zemes siltumsūkņa izbūve apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbības nodrošināšanai;
 • granulu apkures katla izbūve karstā ūdens nodrošināšanai un ventilācijas sistēmas gaisa piesildīšanai;
 • ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve;
 • saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta un vieda šo tehnoloģiju vadība;
 • LED apgaismojuma uzstādīšana ar viedo vadību;
 • virsūdens savākšana un izmantošana ēkā un tās teritorijā;
 • automatizētās vadības kontroles sistēmas (BMS) izbūve ēkā;
 • 5 elektromobiļu uzlādes punktu izbūve kosmosa centra stāvvietā;
 • vides pieejamības nodrošināšana kosmosa centrā ēkā un stāvvietā;
 • ēkas energosertifikāta sagatavošana un sertificēšana;
 • projekta demonstrēšanas pasākumi projekta ieviešanas laikā un monitoringa laikā;
 • ēkas projektēšana un būvniecība atbilstoši BREEAM standartam ar mērķi sasniegt vismaz BREEAM Pass.
Projekta īstenošanas vieta