Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Ķekavas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā
Projekta līguma datums: 2020.03.12
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 344024.00
EKII finansējuma apmērs (EUR): 240816.80
Projekta pabeigšanas datums: 2022.03.12 (LAUZTS LĪGUMS)
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta