Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Ķekavas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā
Projekta līguma datums: 2019.02.26
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 311585.26
EKII finansējuma apmērs (EUR): 169974.34
Projekta pabeigšanas datums: 2020.02.26
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Gaismekļu demontāža:LED apgaismojums
Dārza ielaLED apgaismojums
Rožu ielaLED apgaismojums
Jakaru ielaLED apgaismojums
Cīņu ielaLED apgaismojums
Līvānu ielaLED apgaismojums
Dīķu ielaLED apgaismojums
Vītolu ielaLED apgaismojums
Lapegļu ielaLED apgaismojums
Zeltkalnu ielaLED apgaismojums
Apšu ielaLED apgaismojums
Dzirnavu ielaLED apgaismojums
Pļavu ielaLED apgaismojums
Tilta ielaLED apgaismojums
Vēja ielaLED apgaismojums
Priežu ielaLED apgaismojums
Sporta ielaLED apgaismojums
Ciršu ielaLED apgaismojums
Draudzības ielaLED apgaismojums
Jāņu ielaLED apgaismojums
Blaumaņa ielaLED apgaismojums
Strēlnieku ielaLED apgaismojums
Pasta ielaLED apgaismojums
Liepu ielaLED apgaismojums
Kalna ielaLED apgaismojums
Kastaņu ielaLED apgaismojums
Avotu ielaLED apgaismojums
Lauku ielaLED apgaismojums
Skolas ielaLED apgaismojums
Parka ielaLED apgaismojums
Ķeguma ielaLED apgaismojums
Pilskalna ielaLED apgaismojums
Vanagkalnu ielaLED apgaismojums
Krasta ielaLED apgaismojums
Zīļu ielaLED apgaismojums
apgaismojuma nomaiņa uz LED ar viedo vadību tips 1 (54W)LED apgaismojums
apgaismojuma nomaiņa uz LED ar viedo vadību tips 2 (80W)LED apgaismojums
Viedās apgaismojuma sistēmas segmenta kontrolieris un repīterisLED apgaismojums
Gaisa piesārnojuma sensors ar montāžuVispārīgi
Programmatūras licenzeVispārīgi
Informatīvais digitālais stendsVispārīgi
Publicitātes pasākumi vietējā mērogāVispārīgi
Publicitātes pasākumi valsts mērogāVispārīgi
Finanšu rezerveVispārīgi
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta