Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Cēsu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
Projekta līguma datums: 2016.10.03
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 1246384.51
EKII finansējuma apmērs (EUR): 923952.57
Projekta pabeigšanas datums: 2018.07.03
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Veco koka logu nomaiņa pret jauniem koka logiem ar trīs stiklu paketēm,kuru kopējais Uw ≤ 0,8 W/(m2K) [Uf ≤ 1,0 W/(m2K); Ug ≤ 0,5 W/(m2K) ar stiklu atdalītājiem no kompozītā materiāla Ψg ≤ 0,031 W/(mK); Gg ≥ 0,5].Ēku siltināšana
Veco koka durvju nomaiņa pret jaunām koka durvīm ar trīs stiklu paketēm vai pildiņiem, kuru kopējais Ud ≤ 1,2W/(m2K) [Uf ≤ 1,7 W/(m2K); Ug ≤ 0,5W/(m2K) ar stiklu atdalītājiem no kompozītā materiāla Ψg ≤ 0,031 W/(mK)].Ēku siltināšana
Pirmā stāva grīdas konstrukcijas demontāža. Jaunas betona grīdas uz grunts izveidošana un siltināšana. Ēkas pamatu atjaunošana un siltināšana no ārpuses grunts sasalšanas dziļumā.Ēku siltināšana
Esošās apkurināmā pagrabstāva un neapkurināmā pagrabstāva grīdas konstrukcijas demontāža. Jaunas betona grīdas uz grunts izveidošana un siltināšana.Pagrabstāva sienu atjaunošana un siltināšana no ārpuses grunts sasalšanas dziļumāĒku siltināšana
Neapkurināmā pagrabstāva (siltuma mezgls, vecā apkures katla telpa)pārseguma siltināšana no apakšas ar 180mm biezu minerālvati, λ ≤ 0,037 W/mK.Ēku siltināšana
Ēkas ķieģeļu mūra ārsienu (izņemot visvecākās ēkas daļas sienu) atjaunošana un siltināšana no ārpuses ar 200 mm biezu minerālvati, λ ≤ 0,037 W/mK, atbilstoši ETAG-004 vadlīnijām.Ēku siltināšana
Visvecākās ēkas daļas ķieģeļu mūra ārsienu siltināšana no iekšpuses ar poliuretāna plāksnēm 100 mm biezumā, λ≤ 0,023 W/mK. Iekšējās apdares izveidošana.Telpu atjaunošana.Krāsošana.Ēku siltināšana
Vecās siltumizolācijas demontāža bēniņos. Visu drempeļsienu iekšējo virsmu siltināšana ar 150 mm biezu minerālvati.Tvaika izolācijas membrānas ar mainīgo difūzijas pretestību ieklāšana. Griestu siltināšana ar beramo minerālvati 400 mm biezumā.Ēku siltināšana
Mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izveidošana. Telpu kosmētiskais remonts, kas saistīts ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem.Ventilācija
Siltuma mezgla pārbūve un automātikas uzstādīšana siltuma mezglā.Apkures sistēmas atjaunošana vai pārbūve.Telpu atjaunošana, kas saistīta ar apkures sistēmas atjaunošanas vai pārbūves darbiem.Vispārīgi
Esošo luminiscences un halogēno apgaismojuma spuldžu nomaiņa pret LEDspuldzēm. Elektroinstalācijas pārbūve.Apgaismojums
Finanšu rezerveVispārīgi
CitiVispārīgi
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta