Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Alūksnes novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Projekta līguma datums: 2023.04.04
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 367940.07
EKII finansējuma apmērs (EUR): 256822.17
Projekta pabeigšanas datums: 2024.07.04
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta