Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Jelgavas valstspilsētā
Projekta līguma datums: 2023.04.06
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 753000.00
EKII finansējuma apmērs (EUR): 485634.33
Projekta pabeigšanas datums: 2025.04.06
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta