Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Jēkabpils novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā
Projekta līguma datums: 2023.04.06
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 569488.50
EKII finansējuma apmērs (EUR): 248306.51
Projekta pabeigšanas datums: 2024.10.06
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta