Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Madonas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Madonas novada pilsētu teritorijās
Projekta līguma datums: 2023.04.02
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 714533.57
EKII finansējuma apmērs (EUR): 421574.09
Projekta pabeigšanas datums: 2024.10.04
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta