Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Olaines novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Olaines novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Projekta līguma datums: 2023.04.06
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 581947.32
EKII finansējuma apmērs (EUR): 378265.76
Projekta pabeigšanas datums: 2024.10.06
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta