Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Cēsu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 1.posms
Projekta līguma datums: 2023.04.06
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 710347.37
EKII finansējuma apmērs (EUR): 490139.68
Projekta pabeigšanas datums: 2024.10.06
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta