Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa
Projekta līguma datums: 2023.04.06
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 671176.67
EKII finansējuma apmērs (EUR): 402706.00
Projekta pabeigšanas datums: 2024.04.06
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta