Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Projekta līguma datums: 2023.04.04
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 174282.35
EKII finansējuma apmērs (EUR): 104569.41
Projekta pabeigšanas datums: 2024.04.04
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta