Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Realizētie projekti
Šajā sadaļā ir norādīta informācija par EKII projektiem ar kuriem noslēgti līgumi.
 
Atpakaļ

Finansējuma sanēmējs: Talsu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Projekta līguma datums: 2023.04.11
Projekta kopējās izmaksas (EUR): 616249.17
EKII finansējuma apmērs (EUR): 308124.58
Projekta pabeigšanas datums: 2025.04.11
Projekta mērķis/aktivitātes:
Nosaukums Veids
Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas vieta