Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Sākums
16
Mar
2023
Pirmā gada laikā apstiprināti vairāk kā 5000 projekti

2023. gada martā, apritot gadam, kopš iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties atbalstam fosilo apkures iekārtu nomaiņai un elektro mikroģenerācijas (saules un vēja) iekārtu iegādei, ir aptiprināti jau vairāk kā 5000 projekti atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās par kopējo atbalsta summu vairāk kā 18 miljoni euro

Kopā ir saņemti vairāk kā 5400 projekti par pieprasīto finansējumu 19,5 miljoni euro apmērā un Vides investīciju fonda darbinieki aktīvi strādā, lai palīdzētu maksimāli daudziem cilvēkiem saņemt atbalstu. Projekta apstiprināšana var aizņemt ilgāku laiku, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai dzīvojamā māja / jaunbūve nav ierakstīta zemesgrāmatā.  Projekti tiek noraidīti tikai retos gadījumos, piemēram, kad iekārtas nav iegādātas no Latvijas komersantiem, iegādātas pirms 2022. gada 9. marta vai projektā iegādātas jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas, bet netiek nomainīts fosilā kurināmā apkures katls vai netiek iesniegti dokumenti, kas pamato fosilā kurināmā patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā.

Atgādinām, ka šobrīd pieteikties uz atbalstu var tikai vienu reizi un joprojām Latvijas iedzīvotājiem ir atvērta pieteikšanās ALTUM atbalsta programmā, kur var uzlabot dzīvojamās mājas energoefektivitāti (nosiltināt), un plānots, ka 2023. gada otrajā pusē varēs pieteikties arī CFLA organizētā atbalsta programmā - visu trīs programmu salīdzinājumu skatiet šeit. Tuvākajā laikā ir sagaidāmi arī grozījumi MK noteikumos Nr. 150, kas atvieglos pieteikšanos atbalsta saņemšanai un palielinās pieejamo finansējumu līdz 40 miljoniem euro.

Vides investīciju fonds turpina semināru ciklu par atbalsta programmām un pieteikšanās kārtību - ziemas periodā semināri ir vienu reizi mēnesī, bet sākot ar aprīļa vidu ir plānoti iknedēļas semināri:
2023. gada 27. marts plkst. 10:00
2023. gada 10. aprīlis plkst. 10:00
2023. gada 17. aprīlis plkst. 10:00
2023. gada 24. aprīlis plkst. 10:00

Semināra darba kārtība:

10:00–10:20

Pieejamās atbalsta programmas, Projektu pieteikuma sagatavošana un galvenās kļūdas un statistika

10:20–10:30

Projektu pieteikuma veidlapas aizpildes demonstrēšana

10:30–11:00

Jautājumi un atbildes

Aicinām piedalīties seminārā, ja projekts ir pabeigts un gribat iesniegt projekta iesniegumu.

Seminārs norisināsies Microsoft Teams vidē (nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās): Spied šeit, lai pievienotos semināram

Papildus informācija:

25 480 151
25 480 152
25 480 153