Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Sākums
15
Aug
2022
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 150

2022. gada 20. jūlijā  stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums".

Būtiskākās izmaiņas:

 • projekta iesniedzējs var būt arī fiziskas personas – dzīvokļu īpašnieku kopībabiedrība vai nodibinājums un reliģiska organizācija
 • dzīvojamā māja var nebūt nodota ekspluatācijā (jāveic 5 gadu laikā)
 • māja saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem var atbilst šādām būvju klasēm
  •  triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122)
  •  triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201)
 • precizēta dzīvojamās mājas definīcija - par dzīvojamo māju MK noteikumu Nr. 150 9.1.6.9.1.7.9.1.8.9.1.9. un 9.1.10. apakšpunktā tiek uzskatīta dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu vai mājas daļa, kam ir viena kopēja robeža ar blakus īpašumu un atsevišķa, neatkarīga inženiersistēma (elektroenerģijas apgāde, ūdens apgāde un siltumapgāde) 
 • jauna aktivitāte: daudzdzīvokļu mājas pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide

Iepriekš veiktās izmaiņas:

 • iekārtas, tai skaitā saules elektrostacjas, var uzstādīt arī uz citām būvēm, kas saistītas ar dzīvojamo māju par kuru iesniegts projekta iesniegums vai zemes (vienots kadastra numurs)
 • granulu katliem jāatbilst minimums energoefektivitātes klasei A+

Papildus informējam, ka Vides investīciju fonds turpina semināru ciklu un reizi nedēļā pirmdienās izstāsta par jaunumiem konkursā un projekta iesnieguma aizpildīšanas kārtību (nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās). Seminārs norisināsies Microsoft Teams vidē (nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās): Spied šeit, lai pievienotos semināram

MK noteikumu izmaiņas ir iekļautas precizētajās vadlīnjās: Vadlīnijas projektu iesniedzējiem

Projektu iesniedzēju ērtībai ir izstrādāti palīdzlīdzekļi saules elektrostacijas projektiem.

Informācija par vērtēšanas kārtību:

 • iesniedzot projekta iesniegumu atbildes e-pastā tiek nosūtīts projekta reģistrācijas numurs (paraugs: Informējam, ka projekta iesniegumam ir piešķirts identifikācijas numurs: EKII-6/000). Ja nesaņemat tādu paziņojumu un tas nav atrodams spam mapē, tad aicinām zvanīt un pārliecināties vai projekta pieteikums ir saņemts. 
 • lielā projektu iesnieguma skaita dēļ šobrīd projektu iesniegumu izskatīšana aizņem vismaz mēnesi, ja projektā būs viss pareizi (aptuveni 1/5 daļā iesniegto projektu), tad nosūtīsim e-pastā lēmumu par projekta apstiprināšanu un līgumu parakstīšanai
 • ja projektā būs nepieciešami precizējumi, tad par to laicīgi informēsim un dosim adekvātu laiku precizējumu veikšanai. Sūtot projektā papildus informāciju vai precizējumus lūgums ir nesūtīt atkārtoti jau iepriekš iesūtīto informāciju, jo tas pagarina projekta izskatīšanas laiku. E-pastā lūgums norādīt piešķirto projekta identifikācijas numuru, lai vieglāk būtu izsekojams par kuri projektu iesniedzat informāciju.

Papildus informācija:

25 480 151
25 480 152
25 480 153