Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Sākums
12
Apr
2022
Apstiprināti pirmie projekti atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībā

Vides investīciju fonds 2022. gada 11. aprīlī apstiprināja pirmos 5 projektus atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībā. Visos projektos ir izvēlēts uzstādīt saules elektrostacijas un EKII atbalsa summa ir no 2200 euro līdz 4000 euro vienam projektam.

11 izskatītos projektos būs nepieciešams iesniegt precizējumus - galvenās kļūdas ir, ka nav pievienots iekārtu pieņemšanas-nodošanas akts, iesniegtie dokumenti nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai kā attiecināmās iekārtu izmaksas ir norādītas arī transportēšana un montāža. Vairākos projektos arī dokumentos norādīts, ka iekārtas ir iegādātas pirms 2022. gada 9. marta - šādos gadījumos projektiem EKII atbalsts nav paredzēts, izņemot, ja sākotnēji iesniegtie dokumenti bija kļūdaini sagatavoti.

Papildus informējam, ka tuvākajā laikā Ministru kabinetā tiks izskatīti Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" grozījumi, kuros būs tehniskie precizējumi un mainīta kārtība, nosakot, ka:

  • saules elektrostacijas varēs uzstādīt arī uz citām būvēm, kas saistītas ar dzīvojamo māju par kuru iesniegts projekta iesniegums (saglabāsies prasība, ka būvēm ir jābūt nodotām ekspluatācjā un nedrīkst tikt izmantota saimnieciskajai darbībai)
  • granulu katliem būs jāatbilst minimums energoefektivitātes klasei A+

Sagaidāms, ka grozījumus piemēros sākot ar 2022. gada 9. martu.

Papildus informējam, ka Vides investīciju fonds turpina semināru ciklu un reizi nedēļā izstāsta par jaunumiem konkursā un projekta iesnieguma aizpildīšanas kārtību (nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās): Skatīt šeit