Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Sākums
15
Mar
2022
Aicina pieteikties finansiālam atbalstam

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” ietvaros

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” (turpmāk – konkurss) mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Konkursa ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 20 000 000 euro.

Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros ir fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu un kurš iesniedz projekta iesniegumu.

Informācija par konkursa atbalsta nosacījumiem skatīt Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums”, kas pieejams: https://likumi.lv/ta/id/330568.

Projekta iesniegumus var iesniegt sākot no 2022. gada 15. marta noformētu elektroniskā dokumenta veidā, uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@lvif.gov.lv vai uz e-adresi: _default@40003339615

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi atbalsts@lvif.gov.lv vai uz e-adresi: _default@40003339615. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas publicēti tīmekļa vietnē http://www.ekii.lv.


Papildus informācija:

67 845 111
25 480 151
25 480 152
25 480 153