Главная    Карта сайта    Помощь    Контакты      LV   EN   RU
Реализованные проекты
В этом разделе представлена информация о контрактных проектах EKII.
 
Конечный получатель Проект № Название проекта Объем проекта Проект дата контракта Стоимость проекта (общая сумма в евро) EKII сумма финансирования (EUR) Дата завершения проекта
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"EKII-3/16 RP SIA "Rīgas satiksme" apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa, ieviešot jaunas viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas pilsētas teritorijā6.2.2019.02.26869904.40501359.322021.02.26
Rīgas pasvaldības aģentūra "Rīgas Gaisma"EKII-3/21 Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā6.2.2019.02.262668774.791411583.362021.02.26
Ķekavas novada pašvaldībaEKII-3/18 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā6.2.2019.02.26311585.26169974.342020.02.26
Madonas novada domeEKII-3/12 Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību6.2.2019.02.26756751.55482462.432021.02.26
Rīgas pasvaldības aģentūra "Rīgas Gaisma"EKII-3/20 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā6.2.2019.02.261270985.69735280.982021.02.26
Saulkrastu novada domeEKII-3/22 Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību6.2.2019.02.26383069.60227640.522021.02.26
Saldus novada pašvaldībaEKII-3/13 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Saldus pilsētā6.2.2019.02.26589470.75406273.632021.02.26
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"EKII-3/5 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā6.2.2019.02.261005290.00640714.002021.02.26
Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldeEKII-3/10 Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā6.2.2019.02.26316700.53201062.102020.05.26
Alojas novada pašvaldībaEKII-3/11 Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā6.2.2019.02.26332483.22232738.252021.02.26
Daugavpils pilsētas pašvaldībaEKII-3/26 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā6.2.2019.02.261632000.001142400.002021.02.26
Valmieras novada pašvaldībaEKII-3/30 Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā6.2.2019.02.26747962.65359022.552021.02.26
Rēzeknes valstspilsētas domeEKII-3/14 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā6.2.2019.02.26518243.00362770.102021.02.26
Līvānu novada pašvaldībaEKII-3/4 Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā6.2.2019.02.26197179.35128001.272020.03.26
Ogres novada pašvaldībaEKII-3/19 Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā6.2.2019.02.26781998.80547399.162021.02.26
Ludzas novada pašvaldībaEKII-3/17 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā6.2.2019.02.26282172.00197520.402021.02.26
SIA "Liepājas ūdens"EKII-3/1 Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā6.1.2019.02.26100000.0070000.002019.11.26
Gulbenes novada pašvaldībaEKII-3/8 Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā6.1.2019.02.26101892.2064039.382021.02.26
Gulbenes novada pašvaldībaEKII-3/7 Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana Gulbenē6.2.2020.03.09258455.90180219.132022.03.09
Ķekavas novada pašvaldībaEKII-3/9 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā6.2.2020.03.12344024.00240816.802022.03.12
Valkas novada pašvaldībaEKII-3/2 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā6.2.2020.07.20306493.00214545.102022.07.20