Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Transportlīdzekļa izvēle

Zemāk sniegta informācija par komersantiem (projekta īstenotājs), kas ir noslēguši līgumus par bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecību ar EKII atbalstu, pieejamiem transportlīdzekļiem iegādei un sniegta informācija par līzinga devējiem, kas var finansēt transportlīdzekļa iegādi.

Pēc transportlīdzekļa iegādes būs jānoslēdz līgums par atbalsta saņemšanu:

4.pielikums "Līguma par atbalsta saņemšanu transportlīdzekļa iegādei veidne" (līgumu sagatavos auto pārdevējs pēc pieteikuma izvērtēšanas)

Norādām, ka pieteikumu atbalstam aizpilda tikai pēc tam, kad esat vienojušies gan ar līzinga devēju par transporlīdzekļa iegādes finansēšanu (ja attiecināms) gan transportlīdzekļa pārdevēju un ja transportlīdzeklis ir jau atvests Latvijā. Vēršam uzmanību, ka ne visi sarakstā minētie transportlīdzekļi ir pieejami Latvijā un gaidīšanas laiks var pārsniegt 6 mēnešus - šādos gadījumos pieteikums nav pagaidām jāaizpilda. Vides investīciju fonds prognozē, ka finansējums pietiks visiem transportlīdzekļiem, kas būs rezervēti un iegādāti līdz 2023. gada 31. decembrim.

Informācija par transportlīdzekli
Pārdevējs: ADAM AUTO SIA
Reģistrācijas Nr: 50203164831
Adrese: Krasta iela 66, Rīga
Aplieciba: 2588 (A, B, C, D, E)
Kontaktinformācija: 67078000 (info.krasta@amserv.lv)
Transportlīdzekļa marka un komercnosaukums: Opel Mokka Comfort 136 automatic
Transportlīdzekļa cena bez papildaprīkojuma (bāzes komplektācija) (euro bez PVN): 29744.00 euro 
Stāvoklis: Jauns
Transportlīdzekļa kategorija: M1 (Elektro)
Transportlīdzekļa siltumnīcefekta gāzu emisija*: 0.00 g CO2
Transportlīdzekļa nobraukums starp pilnās uzlādes reizēm*: 324 km
Transportlīdzekļa ātrums, ko tas spēj maksimāli sasniegt*: 150 km/h
Transportlīdzekļa atbilstības novērtējums*:
Projekta iesnieguma iesniedzēja piedāvātais atbalsts:

papildus atlaide 1000 euro bez PVN vai ziemas riepu komplekts 500 euro bez PVN un atlaide 500 euro bez PVN

* - par datu pareizību atbild transportlīdzekļa pārdevējs. Pirms konkrētā transportlīdzekļa iegādes, ieteikums ir pārliecināties, ka transportlīdzekļa izgatavotāja izsniegtajā transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā ("Certificate of Conformity" jeb "CoC"), kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļu tipam, kam piešķirts Eiropas Savienības transportlīdzekļu tipa kopējais apstiprinājums (EC Whole Vehicle Type Approval) vai CSDD izsniegtajā elektroniskajā transportlīdzekļa individuālā apstiprinājuma sertifikātā norādītā informācija sakrīt ar šeit norādīto informāciju.

SVARĪGI:

Ar iegādāto transportlīdzekli netiks veikta saimnieciskā darbība vismaz piecus gadus pēc transportlīdzekļa iegādes vai līdz brīdim, kad nobraukti 52 000 km. Ja netiks ievērota šī prasība, tad jāatmaksā būs visa saņemtā atbalsta summa. 

Fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados
  • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu) atsavināšanas
  • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību

Ar transportlīdzekli tiek veikta saimnieciskā darbība un tas neatbilst MK noteikumiem Nr. 896, ja izpildās vismaz viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

  • transportlīdzeklis ir reģistrēts komersanta bilancē
  • transportlīdzeklis ir reģistrēts autotransporta direkcijas reģistros
  • transportlīdzekļa uzturēšanas vai tekošie izdevumi pilnībā vai daļēji būs norādīti kā attaisnotie izdevumi saimnieciskajā darbībā
  • transportlīdzeklis tiek iznomāts
  • uz transportlīdzekļa ir komersanta reklāma
  • ar transportlīdzekli pārvadā komersanta preces vai klientus

Ja esat transportlīdzekļa pārdevējs, informāciju par konkursa norisi meklējiet šajā sadaļā.