Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos
JAUNUMI PAR KONKURSU

02
Mar
2016
VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros.

PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana, veicot valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidnes un pielikumi:

Līguma veidne komersantiem un reliģiskajām organizācijām:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi (līdz 2020. gada 1. septembrim)

Līguma vispārīgie noteikumi (sākot ar 2020. gada 1. septembri)

1.pielikums „Iepirkumu plāns”

2.pielikums „Starpposma/Noslēguma pārskats par Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) līdzfinansētā projekta īstenošanu”
3.pielikums „Maksājuma pieprasījums”
4.pielikums „Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti”
5.pielikums „Projekta rezultātu monitoringa pārskats”

Līguma veidne budžeta iestādēm:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi (līdz 2020. gada 1. septembrim)

Līguma vispārīgie noteikumi (sākot ar 2020. gada 1. septembri)

1.pielikums „Iepirkumu plāns”
2.pielikums „Starpposma/Noslēguma pārskats par Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) līdzfinansētā projekta īstenošanu”
3.pielikums „Maksājuma pieprasījums”
4.pielikums „Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti”
5.pielikums „Projekta rezultātu monitoringa pārskats”

Līguma veidne pašvaldībām un iestādēm:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi (līdz 2020. gada 1. septembrim)

Līguma vispārīgie noteikumi
 (sākot ar 2020. gada 1. septembri)

1.pielikums „Iepirkumu plāns”
2.pielikums „Starpposma/Noslēguma pārskats par Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) līdzfinansētā projekta īstenošanu”
3.pielikums „Maksājuma pieprasījums”
4.pielikums „Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti”
5.pielikums „Projekta rezultātu monitoringa pārskats”

  Projektu ieviešanas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze 

EKII finansēto projektu atklāto konkursu ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu summu noteikšanas vadlīnijas 

SEMINĀRI
2019.11.28 Seminārs par monitoringu LASĪT VAIRĀK
2016.09.15 Seminārs par projektu ieviešanu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI
PROJEKTU PIETEIKUMI UN NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
atvasināta publiska persona 9  8 657 865.67 9 000 000.00
valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu 1 499 949.03
valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu 0 0.00
reliģiska organizācija 5 2 364 400.85
valsts dibināta izglītības iestāde 2 780 735.85
valsts dibināta kultūras institūcija 1 882 231.26
pašvaldības dibināta kultūras institūcija 1 163 485.11