Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos (II. kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

08
Aug
2022
Aicina pieteikties finansiālam atbalstam
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros.
PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana, veicot valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu.


KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI

SEMINĀRI
2022.09.06 Seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI
PROJEKTU PIETEIKUMI UN NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
atvasināta publiska persona 6 11 766 025,19 35 000 000.00
valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu - -
valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu -
valsts kapitālsabiedrība, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus 2 6 197 994,45
reliģiska organizācija - -
valsts dibināta izglītības iestāde - -
valsts vai pašvaldības dibināta kultūras institūcija - -
biedrība vai nodibinājums 1 15 000 000,00