Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos (II. kārta)
JAUNUMI PAR KONKURSU

PAR KONKURSU
Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana, veicot valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu.

KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI   VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
     

Informācija tiks papildināta pēc MK noteikumu grozījumu apstiprināšanas


SEMINĀRI
CITI NODERĪGI DOKUMENTI
PROJEKTU PIETEIKUMI UN NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
atvasināta publiska persona     35 000 000.00
valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu    
valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu    
reliģiska organizācija    
valsts dibināta izglītības iestāde    
valsts vai pašvaldības dibināta kultūras institūcija    
biedrība vai nodibinājums