Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību
JAUNUMI PAR KONKURSU

03
aug
2018
VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" ietvaros.

PAR KONKURSU
Konkursa mērķis ir potenciālo siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana, atbalstot jaunu un ilgtspējīgu zema enerģijas patēriņa enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību un nodrošinot oglekļa mazietilpīgai attīstībai nepieciešamo tehnoloģiju demonstrēšanu un popularizēšanu Latvijā

KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidnes un pielikumi:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi (līdz 2020. gada 1. septembrim)

Līguma vispārīgie noteikumi (sākot ar 2020. gada 1. septembri)

1.pielikums "Iepirkumu plāns"
2.pielikums "Projekta īstenošanas pārskats"
3.pielikums "Maksājuma pieprasījums"
4.pielikums "Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti"
5.pielikums "Projekta rezultātu monitoringa pārskats"

Neatbilstoši veikto izdevumu summu noteikšanas vadlīnijas konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" (piemērojamas sākot ar EKII-3 konkursu)

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā (Versija 2.7)

  Projektu ieviešanas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze 

SEMINĀRI
2019.01.09 Seminārs par projektu ieviešanu LASĪT VAIRĀK
2018.08.03 Seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI
PROJEKTU PIETEIKUMI UN NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
pašvaldība 5 20 647 706.62 10 000 000.00
pašvaldības iestāde 0 0.00