Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību
JAUNUMI PAR KONKURSU

03
aug
2018
VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" ietvaros.

KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma veidnes un pielikumi:

Līguma veidne pašvaldībām un pašvaldību iestādēm:

Līguma speciālie noteikumi

Līguma vispārīgie noteikumi

1.pielikums „Iepirkumu plāns”
2.pielikums „Starpposma/Noslēguma pārskats par Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) līdzfinansētā projekta īstenošanu”
3.pielikums „Maksājuma pieprasījums”
4.pielikums „Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti”
5.pielikums „Projekta rezultātu monitoringa pārskats”

  Projektu ieviešanas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze 

EKII finansēto projektu atklāto konkursu ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu summu noteikšanas vadlīnijas

SEMINĀRI
2018.08.03 Seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu LASĪT VAIRĀK

CITI NODERĪGI DOKUMENTI

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Projekta pieteikumi:
Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
pašvaldība 5 20 647 706.62 10 000 000.00
pašvaldības iestāde 0 0.00

PAR KONKURSU
Konkursa mērķis ir potenciālo siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana, atbalstot jaunu un ilgtspējīgu zema enerģijas patēriņa enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību un nodrošinot oglekļa mazietilpīgai attīstībai nepieciešamo tehnoloģiju demonstrēšanu un popularizēšanu Latvijā